Tid med sig själv är A och O på den andliga vägen

För att lära känna vår själ behöver vi ge oss tid till umgänge med oss själva. Vi behöver tid för att känna efter, för att reflektera och för att låta oss bli vägledda. När vi är i tystnad hör vi. Vi kan höra vår inre röst. Vi kan höra våra guider. När vi blundar ser vi – vi kan få inre bilder. Vi ser vart vi ska. När det kommer tankar – kan vi titta på dem och se – vägleder de oss eller går de bara på repeat? Är våra tankar vägledande kring vad vi behöver ta hand om? Visar de oss vägen vidare? Eller är de onödiga tankar som vi kan välja bort? I umgänge med oss själva kan vi även känna efter. Vad känns rätt? Vad känns inte rätt? Finns där några känslor vi behöver hantera eller gå på djupet med för att läka gamla sår som skaver? För att bli den vi är ämnade att vara.

Vi behöver även tid med oss själva för vår inre förändrings-, utvecklings- och läkningsprocess. Nya tankar och nya känslor behöver implementeras och integreras i vårt inre. Den andliga vägen är en process framförallt i vårt inre. Med vårt inre skapar vi det yttre. Det yttre är en spegling av vårt inre.

Med ljus och kärlek, Helena

Vem är du i din själ?

Igår skrev jag om andlig livsstil – att hitta sin själ, att lyssna på den och att leva såsom den önskar. Men hur vet vi vem vi är i vår själ? Det finns olika sätt att ta reda på det. Många svar kan vi hitta i vår barndom. Vad tyckte vi om att göra då? Vad tyckte vi om? Hur var vi innan vi blev präglade och började anpassa oss? Tyckte du om naturen? Någon sport? Någon särskild aktivitet? Var du lyssnande eller tyckte om att uppträda? Kom andra och behövde prata med dig? Bar du andra? Underhöll du andra? Gillade du att skriva, måla, rita eller dansa? Vem och hur var du som barn?

Vi kan också se vad vi gillar nu. Till vad vill andra använda oss till? Vad ger oss energi? Vad ger oss glädje? Vad mår vi bäst av? Vad är våra största intressen? “What you love you are” skrev Rumi. Vad älskar du? Hur är den/det? Är det en beskrivning av dig?

Vi kan också använda andliga vägledare som berättar för oss vem vi är i vår själ, vad vi har för gåvor, uppgifter och var vi kommer mest till vår rätt. Vissa andliga vägledare kan se andras själar.

Vi kan även se inom numerologin och inom astrologin vad som kännetecknar oss.

Genom att se på vem som inspirerar och fascinerar oss – kan vi också få idéer om vem vi själva är. Är vi fascinerade av andra som skriver böcker, vägleder, är duktiga på en sport eller är framgångsrika företagare? Eller beundrar vi de som är individualister, är äventyrliga eller familjekära? Vem beundrar du?

Med ljus och kärlek, Helena

Andlig livsstil

Under en tid har meningen “andlig livsstil” återkommit i mina tankar. Igår när jag gjorde yoga och mediterade kom den upp igen. Jag blev vägledd att skriva mer om detta. Vad är egentligen andlig livsstil? Jag fick fundera. Vad jag kom fram till är att det handlar om att hitta sin själ, att lyssna på den och att gå sin själsliga väg i livet.

Min tro är att inom oss alla har vi en själ. Själen är den del av oss som bär på erfarenheter, minnen och gåvor från våra tidigare liv. Den som vandrar från en kropp i ett liv – till en ny kropp i ett nytt liv. Den är vår kod om vem vi är, vem vi har varit och vem vi ska bli.

Andlig livsstil handlar också om att vi tror på något som är större än vi själva – att vi är en del av något större än det vi ser mitt framför oss. Att vi har tillit till att vi är omhändertagna och vägledda i våra liv. Att det är möjligt att ta kontakt och be om hjälp när vi behöver förstå något, få kraft, mod, läkning eller känner oss vilsna och behöver vägledning. Att förstå att vi alla är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse på jorden – snarare än att vi är människor som ibland har andliga upplevelser.

Andlig livsstil kan också handla om hur vi vårdar den kropp som vår själ lever i, vilka energier vi lever i, medvetenhet kring och förståelse för livet, hur vi använder och vårdar det jordeliv vi har fått och de människor (själar) vi har runt omkring oss, vad vi använder våra dagar till, vilka val vi gör, hur vi vårdar vår jord, hur vi vårdar och brukar vårt sinne … ja, det finns massor att skriva om. Jag börjar så här, men det kommer mer.

Med ljus och värme, Helena

Kanalisering 7 juli 2020

Vi vill börja med att säga att vi är stolta över det arbete ni gör med er själva nu på jorden. Ni har börjat förstå vad som är av störst betydelse i livet – det är ni själva, ert välmående, era relationer och kärleken till er alla och till livet. Ni har fått ett privilegium att få vara på jorden under denna intressanta och utvecklande tidsperiod – utvecklingstiden och läkningen av Moder Jord. Ni månar nu mer om er Moder Jord, ni månar mer om er själva och ni månar om varandra. Tidigare hade ni så väldigt bråttom att ni inte hann se varandra på riktigt. Nu börjar ni verka alltmer tillsammans, med vissa politiska undantag. Ni har hamnat i ett tidevarv där alla kommer samman för en och samma sak – att vara i harmoni med sig själv och med livet. Vi är glada för att vi får se denna medvetenhet och denna positiva förändring. Tänk om ni inte hade vaknat nu – när hade ni då vaknat?

Vi vet att det har varit en utmanande tid – men ni jobbar på bra med de förändringar som är nödvändiga för er alla. Ni kan inte spinna runt i ett virrvarr av det ni kallar måsten. Ni kan inte rusa fram genom livet. Ni behöver stanna upp och verkligen reflektera, känna, uppleva och se allt vackert som finns både inom och utanför er. Er vackra Moder Jord, er vackra himmel, era vackra sjöar och hav. Nu börjar alltfler ta del av den skönhet som erbjuder er harmoni och livsnjutning på ett enkelt vis. Tack till er alla för er förståelse. Vi vet att vi har varit tuffa mot er – men förändringar behöver ibland knuffas igång med en riktigt knuff i rätt riktning – inte bara små snälla varningar genom våra budbärare. Tack och återigen tack! Amen.

Hjärtchakrats expansion i coronatider

Coroanviruset drabbar främst våra lungor. Lungorna är kopplade till vårt hjärtchakra. Av detta skäl vill jag idag dela en längre text om hjärtchakrat.

I hjärtchakrat handlar det om kärlek, acceptans, förlåtelse, försoning och medkänsla. Det är placerat vid hjärtat och området runt hjärtat. Chakrat är kopplat till vårt hjärta, våra lungor, armar, händer och hud. Demonen i detta chakra är sorg. Rättigheten är att älska. Elementet är luft och planet är venus. Fysiska problem i detta chakra är högt blodtryck, hjärtproblem, astma och lunginflammation.

I hjärtchakrat handlar det om tjänande, kärlek, medkänsla, vänlighet, acceptans och förlåtelse. Att lära sig att älska sig själv och andra. Det är med hjärtchakrat vi utvecklar vårt familjeliv och tvärtom.

När de tre första chakrana är i balans och dina grundläggande behov har blivit tillgodosedda, handlar livet inte längre om dig själv, utan om att ge och dela med dig till andra. Det innebär att du kan ge till andra människor utan att förvänta dig något tillbaka. Hjärtchakrat förknippas med kärlek, vänlighet och medkänsla. När du älskar och accepterar dig själv som du är, är det också lättare att älska och visa förståelse för andra. Det gör att du också lättare känner gemenskap med andra.

Det är i hjärtchakrat våra lägre respektive våra högre chakran möts – det jordiska och det himmelska.

I hjärtchakrat integreras vår ande i det mänskliga livet. I hjärtat är känslan varm och vi har ingen åsikt, vi är neutrala. I hjärtat tonar vi in oss på rytmen och pulsen av våra hjärtslag som är kopplade till den universella pulsen. Vårt hjärtas rytm integrerar alla delar av vårt system och kopplar oss till kärnan av vårt varande. Hjärtats rytm sammanlänkar oss med vår själ och universum och för oss till ett tillstånd av inre frid.

Vårt mål i hjärtchakrat är att upptäcka vårt hjärta som en kraftkälla, inte en önskebrunn för naiva fantasier. I vårt hjärta är kärlek inte längre identifierat med dysfunktionellt beroende av en obalans i sexualchakrat.

I hjärtchakrat upplever vi den universella kärleksvibrationen. Vi öppnar upp för att känna den gudomliga kraften som ger liv till allt. Vi vaknar upp till den andliga kärleken som ett inre tillstånd, som inte är objektorienterat eller beroende av någon människa. Den gudomliga kärleken kommer med oförklarliga mirakel till våra liv.

Hjärtchakrat i balans

Ett utvecklat och balanserat hjärtchakra innebär att man kan känna medkänsla för andra samtidigt som man är neutral och balanserad. Man har kraft att ge utan att förvänta sig en motprestation och man är vänlig mot de som kommer i ens väg.

Hjärtchakrat i obalans

Om hjärtchakrat är outvecklat/ i obalans kan det visa sig i okänslighet, emotionell avstängdhet och brist på medkänsla. Man kanske saknar nära relationer eller känner sig avstängd och isolerad från omgivningen. Man kan ha svårt att älska och ta hand om sig själv och är därmed beroende av andras kärlek och bekräftelse. När man ger till andra utan att själv känna sig tillfredsställd skapas en obalans i hjärtchakrat.

När hjärtchakrat dominerar

En person som domineras av hjärtchakrat är inte intresserad av sina egna behov eller begär utan har en känsla av tillfredställelse och fullkomlighet inom sig. Istället är man intresserad av att hjälpa andra och möta deras behov. När man domineras av hjärtchakrat är man medveten om att det inte finns någon gräns mellan sig själv och andra. Man har insett att när man ger till andra så ger man också till sig själv.

Positiv arketyp

Positiv arketyp är den älskande. Detta är en person som lever från hjärtat. Hon/han älskar villkorslöst och helar människor med sin beröring av värme och acceptans. De generar godhet och är genuint omfamnande och vänliga. Deras kärlek är inkluderande av de som är utanför. De delar sin kärlek med alla. De vet att: att älska är att leva.

Negativ arketyp

Negativ arketyp är skådespelaren/skådespelerskan. Detta är en person vars kärlek är villkorad och har förväntningar på hur och vem de kan älska. Om någon faller utanför ramarna blir de utan kärlek. De älskar på samma begränsade sätt som de själva blivit älskade – dömande och kritiskt. De älskar genom imitation snarare än från äkta känsla. Deras relationer torkar ofta ut eftersom de inte lärt sig att hålla kärleken i sina hjärtan.

Vi vet att vi är i vårt hjärta när vi känner tacksamhet, renhet, ödmjukhet och förlåtelse. Ju mer vi älskar desto mer älskade känner vi oss.

Hjärtchakrats kvaliteter är service, helig transformation och uppvaknande till andlig medvetenhet.

Fysiska aktiviteter som är bra för hjärtchakrat är yoga, massage, healing, beröring, promenader i naturen och dans.

Jag tänker att det är detta coronakrisen handlar om – att öppna våra hjärtan för den villkorslösa kärleken, medkänslan, att hjälpa och värna om varandra och om oss själva.

Av kärlek, Helena

Vill du fördjupa dig mer i chakrasystemet erbjuder jag webbkurser i det.

Introduktionskurs i chakrasystemet – gratis webbkurs

Fördjupningskurs i chakrasystemet – webbkurs

Inom kort kommer även Chakraresan – där ingår både teori och 8 chakrapass med yoga, meditation, affirmationer och suggestioner.

Livet är en gåva inte en börda

Ibland känns livet tungt och svårt. Vad jag kommit till insikt med är att själva livet egentligen inte är så – det är våra egna tankar, rädslor och känslor som får det att kännas så. Om vi vill känna att livet är en gåva snarare än en börda – behöver vi förändra våra tankar, förstå och acceptera våra känslor och möta våra rädslor.

När det dyker upp en negativ tanke kan vi fråga oss – är detta verkligt eller kan jag ändra min tanke till något mer positivt?

När en jobbig känsla dyker upp – kan vi möta den, fråga oss själva – varför känner jag så här och sedan ge känslan acceptans och kärlek.

När vi känner rädsla kan vi fråga oss – vad är det egentligen jag är rädd för. Är jag rädd för att dö? Är jag rädd för att tappa kontrollen? Är jag rädd för att inte vara eller ha tillräckligt? Är jag rädd för att inte kunna hantera det som händer? Vi kan löpa linan ut med våra rädslor – en efter en. Om det jag är rädd för händer – vad händer då? Vi behöver tillit till oss själva och vår förmåga att hantera livet. Vi behöver tillit till livet.

När vi möter våra negativa tankar och våra rädslor med ödmjukhet, förståelse, acceptans och kärlek – då blir livet lättare att leva. För att se livet som en gåva behöver vi se vad vi får. Vi får en kropp som bär vår själ. Med kroppen kan vi uppleva fysisk njutning. Vi får tillgång till moder jord, en oändlig himmel, hav, stjärnor, måne, sol och vacker natur. Vi får uppleva vänskap, närhet och kärlek. Vi får lärdomar av de svårigheter vi möter – om vi väljer att se det så. Vi växer. Vi utvecklas. Vi upplever. Vi känner. Vi är här nu.

Att vara tacksam för det vi har – istället för att kämpa eller känna bitterhet för det vi inte har – det tror jag är nyckeln till att se livet som en gåva.

I ljus och kärlek, Helena

Om att bli älskad såsom man är

De flesta människor har en önskan om att bli älskade såsom de är. För att bli älskad såsom man är – behöver man veta vem man är – utan titlar, materiella ting och ekonomisk egendom. Man behöver veta vem man är bortom görandet – i sitt sanna varande.

När man väl tagit reda på vem man är i sitt varande – i sin sanna natur – behöver man även våga vara och leva så. För hur ska en annan människa annars veta vem man är och kunna älska en såsom man är?

När man väl hittat sig själv – vågar vara och leva så – då behöver man även känna sig värd att bli älskad precis så.

Att bli älskad som man är, i sin sanna natur kan ju verka som något självklart och enkelt – men resan till att bli och leva som sitt sanna jag är inte alltid så lätt och kort. Vi har alla präglingar och föreställningar med oss om hur vi bör vara, som sällan stämmer helt överens med vår sanna natur. För att bli den vi är, behöver vi se vem vi har försökt att vara men inte är. När vi väl sett, behöver vi skala bort det som inte är vi.

Att sedan dessutom möta någon som också gjort resan hem till sig själv och förstått sitt värde – är inte heller alltid så lätt.

Om man har lyckan att möta någon, kan det ändå vara utmanande att leva som sin sanna natur i relationen och i kärleken. Gamla sår, tidigare erfarenheter, präglingar och föreställningar kan väcka rädslor. Vi kan bli rädda för att bli lämnade, rädda för att förlora oss själva, rädda för vad andra ska tycka, att inte vara tillräckliga, rädda för att bli bedragna och så vidare. När rädslorna kommer till ytan – behöver vi kunna se dem och möta rädslorna med kärlek.

För att kunna leva i kärlek i en relation behöver vi känna tillit till oss själva, till vårt eget värde, till relationen, vår partner och till livets gång. Om vi är rädda för att det ska ta slut är det inte kärlek som råder.

Men när två människor väl lyckas leva i sin sanna natur, bli älskade och älska – då kan vi skatta oss lyckliga, vara tacksamma och stolta över det arbete vi har gjort med oss själva. För att få uppleva ren kärlek från och till en annan människa – det är något av det vackraste som finns.

I kärlek, Helena

Kanalisering 15 april – Lyssna till din själ för att hitta livslust

Ljuset säger:

Vi har kommit till en “dead end”. Vi vill inte längre göra så att ni tappar er livlust. Vi vill att ni ska känna livslust även i dessa utmanande tider. Gå inåt. Gå djupt inåt. Vad finner du där inne? Finner du en ledsen själ som inte får blomma? Finner du en själ som äntligen fått komma fram och visa sig för dig och världen? Finner du den inte? Är den gömd? För att hitta din själ behöver du söka inåt. Du behöver gå långt in, bakom dina känslor. Själen finns innanför känslorna och visar dig vägen – men den visar sig genom dina känslor och genom din kropp. Vad vill kroppen? Inte huvudet. Vad vill känslan? Inte huvudet. Är det ditt inre sårade barn som vill något? Vill det ha tröst, bekräftelse, trygghet och lugn och ro? Eller vill det få komma fram och leva fullt ut? Vill din själ komma ut och leka? Vill den sjunga, klättra, dansa och måla eller vill den få vara i stillhet och lugn för att vila en stund? Vad vill din själ? När du lyssnar på din själ kan du inte annat än att känna livslust. Det är själen som är här för att leva. Om du saknar livslust saknar du din själ. Inte för att den inte finns där – utan för att du inte ser den, inte känner den och inte låter den få visa sig för dig. Gör nu så här:
Sätt dig ner en stund. Slut dina ögon. Sitt så tills tankarna avtar. Lyssna inåt – inte ansträngt – bara avslappnat och lugnt. Vad vill din själ? Fråga den tyst och lugnt. Gör så en liten stund varje dag. Följ din själ. Tvinga den inte in i något som den inte vill. Låt den vara fri att leva som den önskar under denna stund på jorden. Amen.

I ljus och kärlek, Helena

Medium eller andlig vägledare – vad är skillnaden?

Vad är skillnaden på att vara medium och andlig vägledare? Så här ser jag på det efter att både ha gått kurser och arbetat med det själv.

Ett medium arbetar framförallt med kommunikatörer. Kommunikatörer kallas de som har levt men inte längre lever på jorden i en fysisk kropp. För att arbeta som medium behöver man kunna beskriva kommunikatören så väl, att kunden/mottagaren vet vem det är. Man ska beskriva kommunikatörens utseende, kroppslängd, personlighet, livsstil, yrkesinriktning, familj, dödsorsak, boende och ungefärlig ålder vid bortgång. Detta gör mediet baserat på bilder, ord, berättelser och fysiska/emotionella/energimässiga upplevelser. Först när man gjort det bör man förmedla budskap från kommunikatören. Det finns utbildningar i mediumskap, men vissa har förmågan helt naturligt. Här handlar det ofta om förlåtelse och försoning mellan den avlidna och den efterlevande – kanske även att förmedla det som aldrig blev sagt. Det kan också handla om vägledning, men då får man tänka på att kommunikatören inte nödvändigtvis är mer medveten och “utvecklad” än den efterlevande. Kommunikatören kan nämligen ha åsikter baserade på sina egna erfarenheter från livet. Ett lyckat möte mellan kommunikatör och mottagare kan bli väldigt känslosamt och vackert – som om det verkligen uppstår en kontakt.

En andlig vägledare är någon som arbetat mycket med sin egen personliga och andliga utveckling. Det kan vara så att han/hon öppnat upp och utvecklat sitt halschakra, tredje öga och kronchakra. Halschakrat är kopplingen mellan det jordiska och det himmelska. Det är vårt kommunikationscentra och där vi utvecklar vår Clairaudience (klart hörande). I det tredje ögat handlar det om Clairvoyance (Klart seende). I ett öppet och utvecklat kronchakra har man en hög medvetenhet och kan även få tillgång till en högre medvetenhet.

Vissa andliga vägledare anser att informationen kommer från deras egna guider. Andra anser att den kommer från mottagarens guider. Guiderna är då inte avlidna anhöriga utan andliga/universella guider utan åsikter och värderingar. De har en högre medvetenhet som ligger bortom egot och det dualistiska tänkandet – att något är bra/dåligt och rätt/fel. Några andliga vägledare säger att de får information från en universell högre medvetenhet från ett informationsfält. Vissa andliga vägledare kan få kontakt med mottagarens själ och på så vis höra/se vad själen önskar – vad den är här för att bidra med och/eller uppleva.

Både som medium och som andlig vägledare använder man sig av sina subtila sinnen (som jag kallar dem) – hörsel, syn, smak, lukt och känsla. Egentligen är ju våra sinnen icke fysiska fastän vi anser dem vara fysiska. Vi kan ju inte fysiskt/materiellt visa vad vi ser, hör, känner, smakar och luktar – vi kan bara beskriva det och säga var i kroppen vi upplever det. Det är så vi gör när vi arbetar med mediumskap och andlig vägledning – vi förmedlar vad vi upplever med hjälp av våra sinnen. Vi har olika väl utvecklade sinnen och använder oss ofta av det sinne som vi har utvecklat mest – men alla sinnen går att vidareutveckla och förfina.

När vi arbetar med andlig vägledning blir vår inriktning ofta närliggande det vi redan arbetar med. I mitt fall arbetar jag ofta med andlig vägledning kring livsväg, relationer, läkning, chakrasystemet och personlig utveckling – något jag redan arbetat med på andra sätt under många år. Vissa blir inriktade på t ex kost, näring och hälsa.

Det finns mycket att skriva om när det gäller det mediala/andliga, men här är några av mina tankar.

I ljus och värme, Helena

Ps. Vill du testa andlig vägledning med mig på telefon? Du kan boka tid på www.bokadirekt.se eller via formuläret nedan. Ds.

Twinflame, tvillingsjäl eller karmisk relation?

Platon skrev i sitt Symposium att människan ursprungligen hade fyra armar, fyra ben och två huvuden. Av rädsla för att människan då var alldeles för kraftfull, delade gudarna dem i två. I hela människans liv pågick sedan ett sökande efter den andra hälften för att känna sig hel.

Inom det spirituella skrivs och pratas det om att vi ursprungligen är hela men delas i två när vi kliver ner i livet på jorden – vi hamnar i två kroppar – och att vi sen söker vår andra halva. Vår andra hälft kan då kallas twinflame eller tvillingsjäl. När vi möts känner vi oss hela igen. Det känns som om vi har hittat hem.

Andra säger ett tvillingsjäl kan vara en familjemedlem, vän eller någon vi möter för en stund och känner samhörighet med – att vi kan ha många tvillingsjälar. Vi kan ha liknande intressen, liknande personligheter. lika livsvägar och lika själar. En tvillingsjäl kan också bli vår kärlekspartner. Med en tvillingsjäl känner man stor samhörighet.

En twinflame däremot är någon vi delar en gemensam låga med. Dragningskraften är stark och mötet är kraftfullt. Twinflames är fullkomliga i sig själva men tillsammans kan de känna sig helare, utvecklas vidare andligen, läka gamla sår, spegla varandras ljus och mörker, lyfta varandra och verka tillsammans för ett högre syfte. Twinflames vill inget hellre än att vara tillsammans efter första mötet, men det kan vara så starka möten – energimässigt, emotionellt och fysiskt – att de inte klarar mer än korta stunder tillsammans i början. Läkning sätts igång för att de en dag ska kunna vara oskiljaktiga. Kärleken är stark – så stark och överväldigande att den kan vara svår att ta emot. Kan man bli så älskad och accepterad? Är det verkligen på riktigt? Eller är det bara en naiv dröm som kommer att ta slut?

En twinflame dyker ofta upp oväntat och kan rubba hela ens existens. Det kan kännas som om man har mötts förr (vilket man ofta har i tidigare liv) och som om man känner varandra väl redan från början. Kopplingen är stark liksom känslan av samhörighet. För att kunna möta sin twinflame behöver man leva nära sin själ, vara sig själv, leva sant, ha gjort mycket jobb med sig själv, sin personliga utveckling och läkning.

För att möta både tvillingsjälar och sin twinflame behöver man själv vara nära sin själ. Om man lever i intellektet lever man långt ifrån sin själ. Om man lever nära sina känslor och följer sina känslor – lever man närmare sin själ. Lever man i själen då lever man i sin andliga natur – som den man är ämnad att vara.

Karmiska relationer däremot handlar om att man haft en relation eller flera i tidigare liv. Det finns saker som inte är avklarade som behöver redas ut och avslutas i detta liv. Vi kan även då känna att vi ska vara tillsammans. Inledningsvis kan det kännas kärleksfullt och vackert, men sedan börjar arbetet. Man får gå igenom mycket personlig utveckling och läkning – kanske inte helt angenämt. När jobbet är klart känner man sig färdig med relationen. Man har bränt tidigare karma.

Sedan har vi även relationer som bygger på våra barndomspräglingar. Vi söker oss till någon som påminner oss om en förälder. Vårt undermedvetna känner igen sättet att relatera till varandra – det skapar trygghet. Vi kan behöva lära oss självrespekt, integritet, egenvärde och självkärlek i sådana relationer. Om vi gör det arbetet kan vi sedan känna att vi längtar efter ren, sann och villkorslös kärlek och känner oss värda densamma. Vi kan då ha den stora lyckan att möta vår tvillingsjäl eller twinflame.

Ja, detta är hur jag ser det och vad jag kommit fram till efter både research och egna upplevelser. Hur ser du på det? Vad har du upplevt? Har du mött eller längtar du efter att möta en tvillingsjäl eller din twinflame? Jag är rätt säker på att jag har haft två karmiska relationer och att jag nu äntligen har träffat min twinflame. Om du vill ta del av min berättelse och av mina erfarenheter – så har jag skrivit boken “Själslig kärlek”. Den går att förbeställa i väntan på tryckning. Klicka på länken för att läsa mer.

https://helenaomfors.blog/sjalslig-karlek-ny-bok/