Karuna Reiki® Master

KarunaReiki® Master Holy Fire III ® 29-31/5 2020

KarunaReiki® Master Holy Fire III är en fortsättning på Reikisystemet. För att kunna gå kursen behöver du ha gått Reiki I, Reiki II, Reiki (III) ART och Reiki Master.

Du kan gå kursen för din egen läkning och utvecklings skull, men efter kursen har du även möjlighet att undervisa i samtliga reikikurser enligt Usui & Holy Fire III®.

Karuna är sanskrit och betyder ”compassionate action” (barmhärtig handling). Karuna handlar till stor del om kärlek och empatiska handlingar gentemot sig själv och andra. Det handlar också om att läka det inre sårade barnet.

Under kursen initieras du till åtta kraftfulla energistrålar som är kopplade till 8 symboler. Energistrålarna har specifika syften och effekter för att sätta igång inre processer och skapa kraftfullt helande. Dessa strålar är av så hög vibration att man behöver först ha integrerat Reikimaster energin för att vara redo för dem.

Holy Fire III® innebär att ytterligare en nionde kraftfull stråle/symbol tillkommer och den uppgraderar hela Reikisystemet till en högre medvetenhet och styrka. Dessutom förenklas alla initieringsprocedurer genom Holy Fire III®. Istället för de traditionella initieringarna från lärare till elev – görs det placeringar, tändningsförberedelser och tändningar samt ett flertal upplevelser (guidad meditation under helande och vägledning).

Denna kurs ger dig förmågan att använda energierna för helande men också att lära ut Holy Fire III KarunaReiki@. Du kommer också att kunna lära ut alla nivåer för Reikisystemet med Holy Fire III®.

Kursen innehåller många praktiska moment. Du behöver därför vara förberedd på att få uppleva utrensning och läkning.  Kursen sätter igång processer i dig som du kan känna av under en tid efter kursen. Allt är för ditt högsta bästa. Läs längre ner om den 8 strålarna/symbolerna.

Plats

Oxie Kundaliniyoga, Oxie (10 min från Malmö) Tågstation finns på 5 minuters promenadavstånd.

Pris 5900 kr (ej moms).

Kurstider: 9-17 den 29-31/5

Hör av dig för intresseanmälan via kontaktformuläret nedan.

De 8 Karuna®Reiki strålarna/Symbolerna

 1. Förbereder mottagaren för att ta emot djupt helande och är bra vid problem från tidigare liv.
 2. Helar på cellnivå, djupt liggande problem som omedvetna mönster, barnmisshandel, sexuella övergrepp, skuggjagets problem och karmiska problem.
 3. Fyller mottagaren med kärlek och kan användas för att hela relationer och utveckla medkänsla. Hjälper till vid ovanor och missbruk och att skapa nya goda vanor.
 4. Grundar mottagaren genom att hela de lägre chakrana och stärka förbindelsen med jorden. Den renar också sinnet, skapar beslutsamhet och hjälper till att manifestera mål. Den kan användas i slutet av en behandling för att integrera och avsluta healingprocessen.
 5. Integrerar mottagarens högre jag i kroppen, förbättrar inlärningsförmåga och kommunikation, samt ökar kreativiteten.
 6. Ger mottagaren styrka att ta sin rättmätiga plats, vara oberoende och förverkliga sina mål. Den är också en jordhealingenergi som förstärker mottagarens kontakt med naturen.
 7. Helar det förflutna, frigör rädsla och skapar frid och förtroende till livet. Den kan hela sömnproblem och ångest, samt öka klärvoajans.
 8. Hjälper mottagaren att bli jordad, manifestera mål och prioritera, samt verkar för att harmonisera mänskligheten.

I kursen ingår:

 • William Lee Rands kursmanual
 • KarunaReikins® ursprung
 • Innebörden av Karuna
 • Energistrålarnas/symbolernas användningsområden
 • Reiki Holy Fire III upplevelser (guidad meditation och healing i grupp)
 • Tändningsförberedelse
 • KarunaReiki® master-tändningar
 • Praktik i att behandla med de 8 symbolerna
 • Mässande och toning (chanting) med KarunaReiki®
 • Information om registrering pga varumärkesskydd
 • Diplom

För anmälan fyll i formuläret nedan. Om du inte gått reikikurser hos mig innan, var vänlig att bifoga diplom eller information om var och hos vem du utbildat dig vid anmälan. Meddela också om du behöver övernattning och i vilket namn fakturan ska stå.

Varma Karuna Reiki hälsningar,
Helena Omfors, KarunaReiki® Master, Usui & Holy Fire III®