Själslig kraft

Mental styrka, emotionell balans, fysisk styrka och drivkraft är begrepp de flesta är bekanta med. Men vad är själslig kraft? När jag kanaliserade boken “Samtal med andevärlden” fick jag det förklarat för mig och förklaringen kändes sann i mig. Jag delar den kanaliseringen här, eftersom jag tycker att den själsliga kraften verkligen behövs i dessa tider. Så får du känna efter hur den känns i dig.

“Kraften, den egna kraften är viktig för er. Ni behöver hitta er egen kraft. Ni ska inte låna kraft
av varandra. Ni ska ha er egen kraft inom er. Ni har en enorm kraftkälla att tillgå – hela
universums kraftkälla. Ni har allting ni behöver inom er – likväl försöker ni hitta den utanför
er. Kraften bor i er kropp, er själ och er ande. Ni har även en mental kraft, men den är föga
stark, i jämförelse med den själsliga kraften.
Själskraften är kopplad till Gud och universum. Den besitter all kraft ni behöver. När ni lär er
att leva i er själsliga kraft, blir ni orubbliga och motståndskraftiga mot allt som inte är i
enlighet med er själsliga väg och gåvor. Ni behöver hitta den själsliga kraften, för att kunna
genomföra era uppdrag på jorden. Det är själskraften som får er att välja er väg och gå den
med beslutsamhet, men också med lyhördhet. Bombastisk kraft är ingenting vi efterfrågar
hos er, men mänsklig kraft som kan stå emot påfrestningar, ifrågasättanden, kritik och hån.
Ni behöver inte tåla hån och elakheter när ni lever på jorden. Ni ska inte ens behöva uppleva
det. När ni är i er själsliga kraft, upplever ni inte dessa hån och elakheter. Ni vet vem ni är
och hur omåttligt kraftfulla ni är dessutom. Ni kan er sak och ni vet vad ni vill. Drivkraft kan
man kalla det, men den själsliga kraften är ändå av ett annat slag. Den är helt naturlig.
Drivkraft härstammar ofta från solarplexus trakten. Den handlar ofta om karriär, vinning och
beslutsamhet att lyckas. Vi vill inte att ni ska bevisa att ni kan. Vi vill bara att ni ska känna att
ni kan er sak. Ni behöver inte bevisa er för andra människor, när ni är i er egen själsliga kraft.
Då bara är ni de ni är och ni kan göra det ni kom till jorden för. Ni kan stå stadiga och starka i
era övertygelser om vem ni är här och varför ni är här. Precis som Jesus gjorde. Han visste
mycket väl vem han var och varför han kom till jorden. Hans kraft var omåttligt stor, men
bemärk väl, också väldigt ödmjuk, förlåtande, förstående och empatisk – eftersom den
själsliga kraften bor i hjärtat – Guds hjärta. Han visste att han kom till jorden för att visa vad
kärlek och förlåtelse är. Han försonades med alla som kom på hans väg. Han ville inte skapa
konflikt. Men ibland var konflikten så stor att han drogs med in i den, men han löste den med
kärlek, förståelse, ödmjukhet och respekt.
Den själsliga kraften är mjuk och stark. Den är ödmjuk och varm. Den är välvillig och
välmenande. Den är god – om vi nu kan skilja på gott och ont. Det som frambringar smärta är
inte alltid ont. Men det kan verka så. Det kan verka som att när man sårar någon så har man
frambringat den smärta. Men någon som står i sin själsliga kraft, kan inte känna något annat
än emotionell smärta och fysisk smärta. Själsligen kan man inte bli sårad, om man befinner
sig i sin egen själsliga kraft.


Ni kan hitta till er egen själsliga kraft genom att leva nära hjärtat, men också nära själens
gåvor. När ni utvecklar och förfinar era själsliga gåvor, då kommer ni hela tiden närmare er
själ. Visst kan ni ifrågasätta er själva på vägen, men det har med gamla präglingar och
samhällsstrukturen att göra. Vi här i etern – vi har inga sådana förehavanden.
Vi dömer inte, vi berömmer inte, men vi kan följa er på avstånd och njuta av era själsliga
insikter om vem ni är. Vi vill visa er vägen hem – inte bara till era hjärtan – utan också hem
till era själar och den inneboende själsliga kraften. Så börja sök vem ni är i er själ – vilka
själsliga gåvor ni har att dela med världen. Gör sedan det som ni är ämnade att göra. Lys upp
i världen. Ty själens ljus är starkare än någon lampa. Det är ett ljus som sprider sig över
världen. Ju fler ni är som hittar ert själsliga ljus, ju fler kommer att hitta det efter er. Desto
ljusare blir världen. För när ni lever enligt ert själsliga uppdrag och lyser ert själsliga ljus – då
sprids ljuset över världen. Stå i er kraft och lys ert ljus. Så ska ni få se att hela världen
kommer att bli en bättre plats att leva på så småningom. Lys stjärna, lys” Amen, Ljusfolket.

I övergången från den gamla världen till den nya

Sedan två år tillbaka har jag hört gång på gång: “Ni är på väg in i en ny tid, en ny värld. Det är en ljusare och mer kärleksfull värld. Det kommer att uppstå klyftor mellan människorna som vill leva kvar i den gamla världen och de som är på väg till den nya.” Det är kanaliserade budskap från mig och från andra andliga vägledare. Vi har hört samma budskap – oberoende av varandra.

Jag har själv upplevt splittringar. Familjemedlemmar som blivit arga på mig för att jag väljer ljuset, kärleken, glädjen och friheten. För att jag inte vill gå in i mörkret. För att jag lyssnar på min inre röst och de budskap jag får från den andliga dimensionen. Vid många sessioner i andlig vägledning har det kommit upp att mina kunder upplevt liknande. Familjemedlemmar som ger dem ultimatum och arbetsgivare som hotar med att säga upp dem. Det är uppenbart att vi nu delas upp. De som väljer att lyssna inåt och uppåt istället för på politiker och media eller andra människors rädslor och skuldbeläggande. Vi splittras. Men eftersom vi ändå lever på samma planet, kan vi inte skiljas åt fysiskt, fastän vi kanske önskar det. Den nya världen finns inom oss – i våra hjärtan och i våra sinnen. Där kan vi vara fria. Ju mer vi är där, desto mindre upplever vi den gamla världen. Vi väljer vår egen vänskapskrets, våra egna samarbetspartners och skapar våra egna arbetsplatser. Vi kommer samman – vi som väljer den nya världen. Vi lyfter varandra. Vi accepterar varandra. Vi möts i våra hjärtan och i våra själar. Det är en vacker värld.

Med kärlek och ljus, Helena

Jag har valt en livsväg

Jag har valt en livsväg där jag lyssnar i tystnaden, sluter mina ögon för att se, känner mig fram och låter mig bli vägledd.

Varje morgon vaknar jag när jag är utsövd och känner efter vad jag vill göra just idag. Jag lyssnar på min kropp – på vad den önskar och behöver. Ibland vill jag ingenting. Då gör jag ingenting. Ibland vill jag mycket. Då gör jag det som känns viktigast eller ger min själ näring.

Jag har valt en livsväg där kärleken är viktigast – kärleken till den jag är, det jag gör och de människor jag lever med. När jag inte känner kärlek – behöver jag ta reda på vad som är i vägen och göra en förändring – i mig själv eller i mitt liv.

Jag har valt en livsväg som är min – men där jag möter människor längs med vägen. Några finns med på min väg en kortare stund – andra en längre. Jag vill inte hålla fast någon och jag vill inte bli fasthållen. Friheten att känna efter vad som känns skönt i kroppen, sinnet och själen är viktig för mig.

På min livsväg är det stunderna med de jag älskar som är mest värdefulla. Det är stunderna i kärlek, i närvaro, i njutning, i harmoni, i glädje och i naturen. Men det är också stunderna med människor som vill se vem de är och möta sig själva – för att hitta sin själsliga väg och vägen hem till sitt eget hjärta.

Visst kan det vara utmanande ibland med det ekonomiska att gå sin egen väg i sin egen takt, men det löser sig alltid. För när vi följer vår själs längtan, vårt hjärta och den vägledning vi får – då kommer idéerna som ger oss det vi behöver om vi bara verkställer dem.

Med kärlek 

Fotot är från morgonens tur till Stockaryds sjön för en stund i stillhet med mannen jag älskar.

När det känns som att livet har stagnerat – gör något nytt

När det känns som att livet har stagnerat, kan det vara så att vi själva har stagnerat. Vi kanske står stilla i vår personliga utveckling, gör samma saker, äter på ett visst sätt, tänker i gamla banor och bär på samma känslor. Eller så är vår kropp för stilla – energierna har stagnerat i kroppen. Om vi vill ha en förändring utanför oss behöver vi förändra något inom oss. Vi kanske behöver göra något annat med kroppen, sätta snurr på våra chakran, ändra våra tankar, frigöra gamla energier och gamla känslor. Om vi vill attrahera något nytt in i vårt liv – då behöver vi göra något nytt med oss. Vill vi uppleva en högre energi – behöver vi förändra vår egen energi. För om vi tänker som vi alltid har tänkt – och gör som vi alltid har gjort – då blir det som det alltid har blivit.

I ljus och kärlek, Helena

Bygg en bro som bär

När vi inser att det liv vi lever inte är det liv vi i vår själ önskar leva – behöver vi inte hoppa – vi behöver inte kasta oss ut i tomma intet – vi kan bygga en bro som bär oss dit. På andra sidan bron kan vi skapa en ny grund som vi kan stå på. Vi kan planera under tiden vi går över bron.

Intuitionen och den andliga vägledningen kommer oftast långt tidigare än manifestationen i vårt jordiska, fysiska och materiella liv. Vår vision är ofta ett pussel av många bitar och stegvis förverkligas vår vision.

Att göra förarbetet och att vänta in rätt tid är en del av den andliga resan – att låta bron bli färdig innan vi går över den. Att låta pusslet läggas i en behaglig takt – istället för att försöka trycka dit pusselbitarna eller såga till dem så att de passar in. Tålamod, tid och planering är virket till vår bro. Tillit till att allt blir som det ska bli – när det ska bli – är känslan vi behöver ha när vi går över bron. Nyfikenhet på vägen är roligare än bristande tålamod.

I ljus och kärlek, Helena