Att skriva självbiografiskt

Funderar du på att skriva en bok om ditt eget liv? Bara skriv. Att skriva självbiografiskt är både utvecklande och läkande. Här delar jag några av mina tankar kring självbiografiskt skrivande.

Det är väldigt spännande, utvecklande och läkande att skriva självbiografiska böcker. Men att blotta sig, dela med sig av sitt innersta, skriva om människor i vårt liv och låta andra läsa det – det kan vara väldigt utmanande. Vill vi visa hela oss? Eller bara vissa delar? Om vi bara visar de delar vi vill att andra ska ta del av – då blir det inte äkta. Blir det ändå intressant? Om vi visar hela oss, kan läsaren ibland bli obekväm, men också känna igen sig eller bli inspirerad att få uppleva detsamma. Det kan bli utvecklande och läkande även för läsaren.

Detta är något jag anser att man behöver fundera över. Vill jag utlämna mig själv? Vad kan det göra för nytta för andra? Vem skriver jag för? Varför skriver jag? Är det för ett högre syfte? Jag tycker ändå att vi ska börja skriva allt vi känner, tänker och upplever. Då är vi sanna mot oss själva och sätter igång en läkningsprocess. Vi kan jobba med vår självacceptans, förlåtelse och försoning med oss själva och det liv vi har levt. Strunta i det grammatiska inledningsvis. Då blir skrivandet väldigt kontrollerat. När vi har skrivit allt då kan vi gå igenom det. Vi kan ta bort det som känns oväsentligt och lägga till annat som kan vara av värde. Vi kan fixa det grammatiska, estetiska, kapitel och placera om. Är du inte väldigt duktig på grammatik och struktur, kan du ta hjälp av andra.

Vilka är lärdomarna av den egna resan? Jag tänker att vi bör plocka fram insikterna och lärdomarna ur det vi har upplevt och skriver om – för att hjälpa våra medmänniskor.

När vi omnämner andra människor: Gör vi det för att få upprättelse? För att dela vår sanning? Göra det trovärdigt? Eller varför gör vi det? Detta är frågor jag anser vi bör ställa till oss själva och sedan tänka på vad det kan ge läsaren.

Vill vi ha deras riktiga namn med eller inte? Om vi vill ha deras namn med bör vi fråga dem om det är okej. Kanske de även vill läsa det vi skrivit innan vi trycker boken? Det finns en del lagar om vad vi får lov att skriva om andra människor. Det kan vara bra att kolla upp.

När vi nämner andra personer i våra självbiografiska böcker, tycker jag att vi bör ge en nyanserad bild. Bara det kan vara väldigt utvecklande för oss som skriver. Hur var det egentligen? Vad var min del? Vad var den andras del? Vilken är min sanning? Vi kan också skriva i inledningen till exempel: ”Detta är min upplevelse. Jag kan bara dela min egen upplevelse. De människor jag nämner har kanske en annan upplevelse. Men var och en har rätt till sin egen upplevelse och människor är föränderliga.”

Att skriva medvetet illa om någon annan människa är oetiskt. Men att skildra sin egen verklighet och där nämna de människor vi har eller har haft runt oss, kan skapa trovärdighet och äkthet.

Att sedan stå för sin egen sanning vid bokutgivningen är viktigt, men också berätta att livet hela tiden går vidare. För läsaren av en självbiografisk bok är vi fortfarande där vi var när vi skrev boken, men vi själva har fortsatt leva och fått nya erfarenheter och insikter. Vi kan lätt döma oss själva för den vi var tidigare, men det var ju då det. Om vi inte fått de erfarenheter vi fick, hade vi inte blivit de vi är idag.

Detta är bara några av mina tankar kring självbiografiskt skrivande. Det finns säkert mycket mer att tänka på. Det viktigaste tänker jag är processen att skriva om sig själv och sitt eget liv – förståelsen, acceptansen, förlåtelsen och försoningen. Om vi sedan vill ge ut det eller inte, det kan vi ta ställning till när vi känner oss färdiga.

Om du vill läsa någon av mina självbiografiska böcker så har jag Själens längtan och Själslig kärlek. De båda var omtumlande resor både att leva, skriva och dela.

Med värme, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.