När det känns som att livet har stagnerat – gör något nytt

När det känns som att livet har stagnerat, kan det vara så att vi själva har stagnerat. Vi kanske står stilla i vår personliga utveckling, gör samma saker, äter på ett visst sätt, tänker i gamla banor och bär på samma känslor. Eller så är vår kropp för stilla – energierna har stagnerat i kroppen. Om vi vill ha en förändring utanför oss behöver vi förändra något inom oss. Vi kanske behöver göra något annat med kroppen, sätta snurr på våra chakran, ändra våra tankar, frigöra gamla energier och gamla känslor. Om vi vill attrahera något nytt in i vårt liv – då behöver vi göra något nytt med oss. Vill vi uppleva en högre energi – behöver vi förändra vår egen energi. För om vi tänker som vi alltid har tänkt – och gör som vi alltid har gjort – då blir det som det alltid har blivit.

I ljus och kärlek, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.