När man ingenting vill…

Vissa dagar kan vi tappa all inspiration, motivation, mening och sakna mål och handlingskraft. Vi vill inte göra någonting, har inte lust till något och inte heller någon ork. Istället för att tvinga oss själva till att göra något – kan vi acceptera och bara vara. För de som har fasta arbetstider och fasta tider för kvällsaktiviteter kan det vara svårt. Men för de som faktiskt själva kan styra över sin tid – kan det vara väldigt värdefullt att bara släppa taget och kapitulera för en stund, en dag eller flera. Vi kan vänta in vår inspiration. Vi kan vänta in vägledning kring hur vi ska gå vidare. Vi kan vänta in energins återkomst. Vi kan låta dagen gå utan att göra något särskilt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.