Tid med sig själv är A och O på den andliga vägen

För att lära känna vår själ behöver vi ge oss tid till umgänge med oss själva. Vi behöver tid för att känna efter, för att reflektera och för att låta oss bli vägledda. När vi är i tystnad hör vi. Vi kan höra vår inre röst. Vi kan höra våra guider. När vi blundar ser vi – vi kan få inre bilder. Vi ser vart vi ska. När det kommer tankar – kan vi titta på dem och se – vägleder de oss eller går de bara på repeat? Är våra tankar vägledande kring vad vi behöver ta hand om? Visar de oss vägen vidare? Eller är de onödiga tankar som vi kan välja bort? I umgänge med oss själva kan vi även känna efter. Vad känns rätt? Vad känns inte rätt? Finns där några känslor vi behöver hantera eller gå på djupet med för att läka gamla sår som skaver? För att bli den vi är ämnade att vara.

Vi behöver även tid med oss själva för vår inre förändrings-, utvecklings- och läkningsprocess. Nya tankar och nya känslor behöver implementeras och integreras i vårt inre. Den andliga vägen är en process framförallt i vårt inre. Med vårt inre skapar vi det yttre. Det yttre är en spegling av vårt inre.

Med ljus och kärlek, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.