Andlig livsstil

Under en tid har meningen “andlig livsstil” återkommit i mina tankar. Igår när jag gjorde yoga och mediterade kom den upp igen. Jag blev vägledd att skriva mer om detta. Vad är egentligen andlig livsstil? Jag fick fundera. Vad jag kom fram till är att det handlar om att hitta sin själ, att lyssna på den och att gå sin själsliga väg i livet.

Min tro är att inom oss alla har vi en själ. Själen är den del av oss som bär på erfarenheter, minnen och gåvor från våra tidigare liv. Den som vandrar från en kropp i ett liv – till en ny kropp i ett nytt liv. Den är vår kod om vem vi är, vem vi har varit och vem vi ska bli.

Andlig livsstil handlar också om att vi tror på något som är större än vi själva – att vi är en del av något större än det vi ser mitt framför oss. Att vi har tillit till att vi är omhändertagna och vägledda i våra liv. Att det är möjligt att ta kontakt och be om hjälp när vi behöver förstå något, få kraft, mod, läkning eller känner oss vilsna och behöver vägledning. Att förstå att vi alla är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse på jorden – snarare än att vi är människor som ibland har andliga upplevelser.

Andlig livsstil kan också handla om hur vi vårdar den kropp som vår själ lever i, vilka energier vi lever i, medvetenhet kring och förståelse för livet, hur vi använder och vårdar det jordeliv vi har fått och de människor (själar) vi har runt omkring oss, vad vi använder våra dagar till, vilka val vi gör, hur vi vårdar vår jord, hur vi vårdar och brukar vårt sinne … ja, det finns massor att skriva om. Jag börjar så här, men det kommer mer.

Med ljus och värme, Helena

2 thoughts on “Andlig livsstil

  1. Så fint skrivet! Precis så tänker jag oxå så för mig är det också helt sant!
    Det gör mig alltid så glad när jag läser något där någon annan i skrift uttryckt det jag själv tänker o tror på.
    Tack 🙏😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.