Hjärtchakrats expansion i coronatider

Coroanviruset drabbar främst våra lungor. Lungorna är kopplade till vårt hjärtchakra. Av detta skäl vill jag idag dela en längre text om hjärtchakrat.

I hjärtchakrat handlar det om kärlek, acceptans, förlåtelse, försoning och medkänsla. Det är placerat vid hjärtat och området runt hjärtat. Chakrat är kopplat till vårt hjärta, våra lungor, armar, händer och hud. Demonen i detta chakra är sorg. Rättigheten är att älska. Elementet är luft och planet är venus. Fysiska problem i detta chakra är högt blodtryck, hjärtproblem, astma och lunginflammation.

I hjärtchakrat handlar det om tjänande, kärlek, medkänsla, vänlighet, acceptans och förlåtelse. Att lära sig att älska sig själv och andra. Det är med hjärtchakrat vi utvecklar vårt familjeliv och tvärtom.

När de tre första chakrana är i balans och dina grundläggande behov har blivit tillgodosedda, handlar livet inte längre om dig själv, utan om att ge och dela med dig till andra. Det innebär att du kan ge till andra människor utan att förvänta dig något tillbaka. Hjärtchakrat förknippas med kärlek, vänlighet och medkänsla. När du älskar och accepterar dig själv som du är, är det också lättare att älska och visa förståelse för andra. Det gör att du också lättare känner gemenskap med andra.

Det är i hjärtchakrat våra lägre respektive våra högre chakran möts – det jordiska och det himmelska.

I hjärtchakrat integreras vår ande i det mänskliga livet. I hjärtat är känslan varm och vi har ingen åsikt, vi är neutrala. I hjärtat tonar vi in oss på rytmen och pulsen av våra hjärtslag som är kopplade till den universella pulsen. Vårt hjärtas rytm integrerar alla delar av vårt system och kopplar oss till kärnan av vårt varande. Hjärtats rytm sammanlänkar oss med vår själ och universum och för oss till ett tillstånd av inre frid.

Vårt mål i hjärtchakrat är att upptäcka vårt hjärta som en kraftkälla, inte en önskebrunn för naiva fantasier. I vårt hjärta är kärlek inte längre identifierat med dysfunktionellt beroende av en obalans i sexualchakrat.

I hjärtchakrat upplever vi den universella kärleksvibrationen. Vi öppnar upp för att känna den gudomliga kraften som ger liv till allt. Vi vaknar upp till den andliga kärleken som ett inre tillstånd, som inte är objektorienterat eller beroende av någon människa. Den gudomliga kärleken kommer med oförklarliga mirakel till våra liv.

Hjärtchakrat i balans

Ett utvecklat och balanserat hjärtchakra innebär att man kan känna medkänsla för andra samtidigt som man är neutral och balanserad. Man har kraft att ge utan att förvänta sig en motprestation och man är vänlig mot de som kommer i ens väg.

Hjärtchakrat i obalans

Om hjärtchakrat är outvecklat/ i obalans kan det visa sig i okänslighet, emotionell avstängdhet och brist på medkänsla. Man kanske saknar nära relationer eller känner sig avstängd och isolerad från omgivningen. Man kan ha svårt att älska och ta hand om sig själv och är därmed beroende av andras kärlek och bekräftelse. När man ger till andra utan att själv känna sig tillfredsställd skapas en obalans i hjärtchakrat.

När hjärtchakrat dominerar

En person som domineras av hjärtchakrat är inte intresserad av sina egna behov eller begär utan har en känsla av tillfredställelse och fullkomlighet inom sig. Istället är man intresserad av att hjälpa andra och möta deras behov. När man domineras av hjärtchakrat är man medveten om att det inte finns någon gräns mellan sig själv och andra. Man har insett att när man ger till andra så ger man också till sig själv.

Positiv arketyp

Positiv arketyp är den älskande. Detta är en person som lever från hjärtat. Hon/han älskar villkorslöst och helar människor med sin beröring av värme och acceptans. De generar godhet och är genuint omfamnande och vänliga. Deras kärlek är inkluderande av de som är utanför. De delar sin kärlek med alla. De vet att: att älska är att leva.

Negativ arketyp

Negativ arketyp är skådespelaren/skådespelerskan. Detta är en person vars kärlek är villkorad och har förväntningar på hur och vem de kan älska. Om någon faller utanför ramarna blir de utan kärlek. De älskar på samma begränsade sätt som de själva blivit älskade – dömande och kritiskt. De älskar genom imitation snarare än från äkta känsla. Deras relationer torkar ofta ut eftersom de inte lärt sig att hålla kärleken i sina hjärtan.

Vi vet att vi är i vårt hjärta när vi känner tacksamhet, renhet, ödmjukhet och förlåtelse. Ju mer vi älskar desto mer älskade känner vi oss.

Hjärtchakrats kvaliteter är service, helig transformation och uppvaknande till andlig medvetenhet.

Fysiska aktiviteter som är bra för hjärtchakrat är yoga, massage, healing, beröring, promenader i naturen och dans.

Jag tänker att det är detta coronakrisen handlar om – att öppna våra hjärtan för den villkorslösa kärleken, medkänslan, att hjälpa och värna om varandra och om oss själva.

Av kärlek, Helena

Vill du fördjupa dig mer i chakrasystemet erbjuder jag webbkurser i det.

Introduktionskurs i chakrasystemet – gratis webbkurs

Fördjupningskurs i chakrasystemet – webbkurs

Inom kort kommer även Chakraresan – där ingår både teori och 8 chakrapass med yoga, meditation, affirmationer och suggestioner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.