Livet är en gåva inte en börda

Ibland känns livet tungt och svårt. Vad jag kommit till insikt med är att själva livet egentligen inte är så – det är våra egna tankar, rädslor och känslor som får det att kännas så. Om vi vill känna att livet är en gåva snarare än en börda – behöver vi förändra våra tankar, förstå och acceptera våra känslor och möta våra rädslor.

När det dyker upp en negativ tanke kan vi fråga oss – är detta verkligt eller kan jag ändra min tanke till något mer positivt?

När en jobbig känsla dyker upp – kan vi möta den, fråga oss själva – varför känner jag så här och sedan ge känslan acceptans och kärlek.

När vi känner rädsla kan vi fråga oss – vad är det egentligen jag är rädd för. Är jag rädd för att dö? Är jag rädd för att tappa kontrollen? Är jag rädd för att inte vara eller ha tillräckligt? Är jag rädd för att inte kunna hantera det som händer? Vi kan löpa linan ut med våra rädslor – en efter en. Om det jag är rädd för händer – vad händer då? Vi behöver tillit till oss själva och vår förmåga att hantera livet. Vi behöver tillit till livet.

När vi möter våra negativa tankar och våra rädslor med ödmjukhet, förståelse, acceptans och kärlek – då blir livet lättare att leva. För att se livet som en gåva behöver vi se vad vi får. Vi får en kropp som bär vår själ. Med kroppen kan vi uppleva fysisk njutning. Vi får tillgång till moder jord, en oändlig himmel, hav, stjärnor, måne, sol och vacker natur. Vi får uppleva vänskap, närhet och kärlek. Vi får lärdomar av de svårigheter vi möter – om vi väljer att se det så. Vi växer. Vi utvecklas. Vi upplever. Vi känner. Vi är här nu.

Att vara tacksam för det vi har – istället för att kämpa eller känna bitterhet för det vi inte har – det tror jag är nyckeln till att se livet som en gåva.

I ljus och kärlek, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.