Kanalisering 15 april – Lyssna till din själ för att hitta livslust

Ljuset säger:

Vi har kommit till en “dead end”. Vi vill inte längre göra så att ni tappar er livlust. Vi vill att ni ska känna livslust även i dessa utmanande tider. Gå inåt. Gå djupt inåt. Vad finner du där inne? Finner du en ledsen själ som inte får blomma? Finner du en själ som äntligen fått komma fram och visa sig för dig och världen? Finner du den inte? Är den gömd? För att hitta din själ behöver du söka inåt. Du behöver gå långt in, bakom dina känslor. Själen finns innanför känslorna och visar dig vägen – men den visar sig genom dina känslor och genom din kropp. Vad vill kroppen? Inte huvudet. Vad vill känslan? Inte huvudet. Är det ditt inre sårade barn som vill något? Vill det ha tröst, bekräftelse, trygghet och lugn och ro? Eller vill det få komma fram och leva fullt ut? Vill din själ komma ut och leka? Vill den sjunga, klättra, dansa och måla eller vill den få vara i stillhet och lugn för att vila en stund? Vad vill din själ? När du lyssnar på din själ kan du inte annat än att känna livslust. Det är själen som är här för att leva. Om du saknar livslust saknar du din själ. Inte för att den inte finns där – utan för att du inte ser den, inte känner den och inte låter den få visa sig för dig. Gör nu så här:
Sätt dig ner en stund. Slut dina ögon. Sitt så tills tankarna avtar. Lyssna inåt – inte ansträngt – bara avslappnat och lugnt. Vad vill din själ? Fråga den tyst och lugnt. Gör så en liten stund varje dag. Följ din själ. Tvinga den inte in i något som den inte vill. Låt den vara fri att leva som den önskar under denna stund på jorden. Amen.

I ljus och kärlek, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.