Stjärnbarn, månbarn och solbarn …

Jag har fått höra några gånger av mediala att jag är från solen. Det har låtit konstigt med tanke på att där är väldigt varmt 🙂 När jag väglett andra medialt, har jag fått höra att de är stjärnbarn och månbarn. Igår kopplade jag upp mig för att få svar kring dessa olika benämningar. Den förklaring jag fick var att vi alla kommer från universum. Innan vår själ träder ner på jorden får vi vår själskonstitution. Vissa själar får mycket från solen, andra från stjärnorna och några får mycket från månen. Det blir där klart vad vi ska bidra med på jorden. Vi är alla som en kugge i ett stort maskineri. Det finns inga tillfälligheter. Vi är lika välskapta som vårt universum med solen, månen, stjärnorna och planeterna. Vi alla fyller en funktion. De som har mycket sol i sig sprider ofta ljus, är synliga för andra och gillar solen (soldyrkare). De som har mycket måne sprider lugn, tycker om lugn och tystnad samt fascineras av månen i dess olika faser. Stjärnbarnen brukar fascineras av stjärnhimlen och stjärnbarnen lyser även när ingen ser dem – de är inte så exhibitionistiska som solbarnen, men delar sin visdom mer dolda. Tidigare har jag hört att stjärnbarn kan ha en mörk tonårsperiod som en förberedelse på det de ska bidra med. Det finns även de som är främst av jorden. De kan tycka att vi andra är lite underliga 🙂

När vi möter någon som har en liknande själskonstitution som vi själva – blir det som när vi möter någon på en exotisk plats någonstans i världen som kommer från samma stad eller land som vi själva – vi känner igenkänning, samhörighet och gemenskap.

Under sessioner har jag också upplevt att stjärnfolk, månfolk och ljusfolk visat sig. De är de folk vi tillhör själsligen. De kan hjälpa oss att minnas vem vi är, kan stödja oss här i livet på jorden och hjälpa oss i vår uppgift.

Jag kan inte svära på att detta är en absolut sanning – men när jag fick informationen så kändes den sann för mig.

I ljus och kärlek, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.