Kanalisering 26 mars 2020

Emellanåt lyssnar jag på vad andevärlden har att kommunicera till oss människor. Jag skriver ner det precis som det kommer och det går fort. Jag redigerar endast eventuella stavfel – resten låter jag vara som det är. När jag frågar varifrån informationen kommer – får jag olika svar. Denna gång var det “Ljuset” ofta är det “Ljusfolket”:

Den tid ni är i och går tillmötes är ingen lätt tid. Ni har förbrukat mer än vad jorden klarar av och ni har även förbrukat er själva mer än ni klarar av. Det gäller inte alla, men större delen av mänskligheten. Ni har tappat bort er själva i allt virrvarr av olösta konflikter, konsumtion, låg medvetenhet och låga energier. Nu behöver ni rensa ut det gamla för att släppa in det nya i mänsklighetens nya era. Många kommer att få det svårt under en längre tid, några kommer att få det svårt under en kortare tid – det beror på hur ni har valt att leva fram till nu. Vi förstår att detta inte var önskat från er sida, men det var behövligt. Ni hade gått upp för mycket i era huvuden och tappat bort era själar och era hjärtan. Ni har haft tilltro till er ekonomi och era materiella ting snarare än till er själva och till livet. Nu utmanar vi er för att ni ska vakna upp till en ny tid i mänsklighetens historia. Den tid ni går till mötes efter det ni kallar kris – är en mycket ljus tid full av medvetenhet, kärlek och ljus. Nu behöver ni ha tilltro till att det här är det bästa för er och för jorden ni bebor. Vi gör ingenting som inte är till godo. Inget ont har något gott med sig, men det här är gott som har ont med sig. Alla vill ha mer, mycket vill ha mer, fler vill ha mer men några ger och många tar. Det här handlar om att få en balans mellan ljus och mörker, mörkret har varit härskande allt för lång tid. Ni har tappat bort ljuset, lättheten, glädjen och kärleken i kampen för pengar, ekonomiska vinningar och materialism. Ni har ingenting att oroa er för i det långa loppet. Nu har ni mycket att oroa er för. Det är mycket som ska tas om hand. Många människor kommer att utmanas fysiskt, materiellt och ekonomiskt. Nu gäller det att hitta de riktiga värdena i era liv. Det gäller att hitta det ni brinner för, det era hjärtan klappar för och det era sinnen stimuleras av. Era själar är på framfart. Det ni behöver göra nu är att hitta era själar, lyssna på dem, se dem, acceptera dem och lära er att älska era medfödda gåvor och visdomar. Vem är du? Vad önskar du? Bortom det materiella. Vad vill du ska ske i din historia? Hur vill du att livet på jorden ska vara för hela mänskligheten – inte bara för dig? Vad ser du som en utopi för mänskligheten? Gå i den riktningen. Ni har tappat er riktiga riktning – den som är till hjärtat. Ni har tappat bort er på vägen. Ni är matade med propaganda om hur det är att leva ett gott liv – informationen de före er har matat er med tillhör inte denna nya tid. Ge er nu tid för reflektion. Vi tar hand om er. De som inte klarar av de här nya måttstockarna på hur ett liv ska levas, kommer dessvärre inte klara den här krisen. Men ni är många som kommer att gå friska, kloka och medvetna ur den. Försök nu vara en av dem. Kom ihåg: Var är du nu med dig själv? Var vill du vara med dig själv? Hur vill du leva för mänsklighetens bästa? Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.