Speglingar och projektioner

När jag lever mitt liv på det sätt som känns rätt i min själ och i mitt hjärta – då inspirerar det vissa, skrämmer några och retar andra. Vissa tror att jag bara gör, är och inte tänker på konsekvenserna, på andra eller att jag är naiv. Andra förstår, lever likadant eller önskar att de gjorde. Visst är det intressant? Jag och de som lever nära mig vet att jag tänker väldigt mycket, tar väldigt stor hänsyn och vänder, vrider, pratar och bearbetar massor dagligen. Jag går bakåt i tiden, utforskar nuet och framtiden. Hela mitt liv är en process. Varje dag ägnar jag flera timmar åt funderingar, reflektioner, skrivande och samtal med både mig själv och andra. Inga beslut är hastiga eller ogenomtänkta. I själva verket har jag tagit på tok för mycket hänsyn till andra i mitt liv – så mycket att jag tappat min egen kraft, fått magproblem, varit nedstämd och uppgiven emellanåt. Men av det har jag lärt mig mycket.

Så vad det egentligen handlar om är speglingar, rädslor och projektioner. Mitt sätt att leva och vara väcker något i de jag möter – de går in i sig själva – känner, funderar och kanske kommer de i kontakt med oläkta sår, sorg, smärta eller sin egen längtan efter frihet eller kärlek. Ditt sätt att leva väcker något i de du möter.

Varje dag möter vi andra människor som väcker något i oss. Det är ju det som gör livet så intressant. Vem är jag? Vem är jag inte? Vad vill jag? Vad vill jag inte? Vad gör mig lycklig? Vad gör mig olycklig? Allt handlar om att ta reda på vem vi själva är, hur vi önskar vara och hur vi önskar leva. Vi inspirerar, utvecklar och läker varandra.

Var och en av oss har fått ett liv här på jorden. De första åren lever vi på våra föräldrars vis. Sen lever vi i svallvågorna av de präglingar, erfarenheter och föreställningar vi har fått med oss. En dag kanske vi vaknar och känner att det är inte så här jag önskar leva. Jag vill göra så här istället. Det är då den tuffa resan till frihet börjar. Friheten att vara sig själv. För att vara fri att vara sig själv behöver man ta reda på vem man är. Det är inte helt enkelt. Föreställningar, rädslor och präglingar är i vägen. Sökandet efter själen görs inte i en handvändning. Det tar tid. När vi väl hittat vår själ behöver vi även mod att leva och vara så. Det är en tuff resa men också otroligt häftig. Att vi hamnar lite tokigt på vägen är ju inte så konstigt. Vi lever ju i mellanlandet mellan vår egen själs önskan, våra erfarenhet och andras påverkan. Men det är bara att fortsätta. Vi har ju hela livet på oss att bli den vi är ämnade att vara.

I ljus och kärlek, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.