Om att gå sin andliga väg…

I vissa människors liv händer det något. De vaknar upp och känner det som att livet de lever är inte livet de önskar. De får bilder eller budskap som visar dem något annat. Det kan handla om arbete, relation, livsstil eller geografisk plats. Många människor slår undan det. De blir rädda och håller kvar vid det de har. Några utforskar vidare – kanske genom meditation, tystnad, skrivande eller så blir de mer uppmärksamma på den inre rösten. De människor som lyssnar behöver stort mod för att våga göra som de blir vägledda – trots att det inte är i enlighet med andras förväntningar eller de präglingar de har fått från uppväxten. Det blir svårt att känna sig accepterad, förstådd och stå upp för sig själv och den inre vägledningen. Vi har olika själar inom oss. De har olika vägar och gåvor. För att lyssna på själen behöver vi släppa kontrollen, intellektet och föreställningarna. Vi behöver börja lyssna på kroppen och vara i kontakt med våra känslor. Intellektet ligger långt ifrån själen. Känslorna ligger nära. Att lyssna på sina känslor är det inte många som lärt sig. Det är görandet som har värdesatts. Känslorna har skuffats undan. Men känslorna är värdefulla och kroppen är ett av själens kommunikationsmedel. Om vi vill gå vår andliga väg behöver vi lyssna på kroppen och känslorna. Vi behöver ha ett stort mod att gå emot samhällets värderingar. Vi behöver ha stor tillit till att om vi går vår andliga väg – då får vi det vi behöver. Det är inte alltid i form av en klumpsumma på banken. Det kan vara idéer vi behöver förverkliga, människor vi behöver träffa eller arbete vi behöver utföra. Att gå sin andliga väg är vackert, lärorikt, utvecklande och fascinerande – men det är också utmanande. Resan är mödan värd.

I ljus och kärlek, Helena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.